Để chúng ta thương cha mẹ nhiều hơn, và hiểu những đứa con của mình hơn.

Cha mẹ thương con, nuôi con khôn lớn thì kỳ vọng vào thế hệ tiếp nối không có gì là sai. Nó chỉ không đúng khi kỳ vọng khiến đứa con cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Một ý nghĩ, câu nói và hành động của cha mẹ mang tính áp đặt một cách vô thức lên tâm hồn những đứa trẻ, khi con còn nhỏ.

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách nhiều năm sau khi đã trưởng thành. Đứa trẻ trưởng thành ấy sau này sẽ luôn cho rằng mình chưa đủ giỏi, mình phải nỗ lực hơn nữa để làm vui lòng cha mẹ. Trong bài viết, anh muốn tặng cho những bạn trẻ đã trưởng thành, những bạn đang là cha là mẹ bài học về sự kỳ vọng. Để chúng ta thương cha mẹ nhiều hơn, và hiểu những đứa con của mình hơn.

Nào cùng anh đi vào bài viết nhé!

Kỳ vọng lớn hơn năng lực

Kỳ vọng là một niềm hy vọng tốt đẹp vào thế hệ tiếp nối, nó không sai. Bởi lẽ sống là phải có khát khao cho những gì đẹp đẽ, sự trưởng thành, thay đổi và phát triển. Nhưng kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp nếu cha mẹ đặt niềm tin quá cao so với năng lực, hay quá khác so mới mong muốn chân thật của con. Nó tạo ra sự áp lực, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi với những đứa con. Những đứa con thương cha mẹ của mình, nó hiểu cha mẹ mong muốn điều đó nên luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được thành tựu.

Nhưng những gì nó phấn đấu luôn không đủ, nó luôn cảm thấy phải hơn nữa, những gì đạt được là còn quá ít. Bởi lẽ những điều ấy không xuất phát từ mong muốn, năng lực đúng, nên con trẻ luôn cảm thấy bất hạnh. Thời gian kéo dài, bất hạnh lớn hơn để đến một ngày những đứa trẻ phản ứng ngược lại là căm giận và oán trách những kỳ vọng của cha mẹ.

Để chúng ta thương cha mẹ nhiều hơn, và hiểu những đứa con của mình hơn.

Cha mẹ thương con, nuôi con khôn lớn thì kỳ vọng vào thế hệ tiếp nối không có gì là sai. Nó chỉ không đúng khi kỳ vọng khiến đứa con cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Một ý nghĩ, câu nói và hành động của cha mẹ mang tính áp đặt một cách vô thức lên tâm hồn những đứa trẻ, khi con còn nhỏ.

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách nhiều năm sau khi đã trưởng thành. Đứa trẻ trưởng thành ấy sau này sẽ luôn cho rằng mình chưa đủ giỏi, mình phải nỗ lực hơn nữa để làm vui lòng cha mẹ. Trong bài viết, anh muốn tặng cho những bạn trẻ đã trưởng thành, những bạn đang là cha là mẹ bài học về sự kỳ vọng. Để chúng ta thương cha mẹ nhiều hơn, và hiểu những đứa con của mình hơn.

Nào cùng anh đi vào bài viết nhé!

Kỳ vọng vì họ không hiểu con mình

Kỳ vọng là một niềm hy vọng tốt đẹp vào thế hệ tiếp nối, nó không sai. Bởi lẽ sống là phải có khát khao cho những gì đẹp đẽ, sự trưởng thành, thay đổi và phát triển. Nhưng kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp nếu cha mẹ đặt niềm tin quá cao so với năng lực, hay quá khác so mới mong muốn chân thật của con. Nó tạo ra sự áp lực, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi với những đứa con. Những đứa con thương cha mẹ của mình, nó hiểu cha mẹ mong muốn điều đó nên luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được thành tựu.

Nhưng những gì nó phấn đấu luôn không đủ, nó luôn cảm thấy phải hơn nữa, những gì đạt được là còn quá ít. Bởi lẽ những điều ấy không xuất phát từ mong muốn, năng lực đúng, nên con trẻ luôn cảm thấy bất hạnh. Thời gian kéo dài, bất hạnh lớn hơn để đến một ngày những đứa trẻ phản ứng ngược lại là căm giận và oán trách những kỳ vọng của cha mẹ.