MỘT CẠM BẪY KHI DÙNG THẺ TÍN DỤNG MÀ ÍT AI CHO BẠN BIẾT!

Chúng ta thường có thói quen là đầu tháng quẹt thẻ tín dụng chi tiêu, cuối tháng nhận lương trả hết khoản nợ.

Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu tháng đó không đủ tiền trả hết tín dụng, thì hậu quả sẽ như thế nào chưa?

Hiểu được lo lắng này, bộ phận tín dụng của các ngân hàng luôn có một phương án đề xuất dành cho người trả nợ chậm, đó là các khoản “thanh toán tối thiểu”.

Bẫy trả tối thiểu là 1 trong những bẫy mà nhiều bạn mắc phải vì thấy nó như một món hời trên trời rơi xuống. Khi thanh toán tối thiểu một khoản tiền thì các bạn sẽ không còn bị ngân hàng làm phiền, không nhắc đi nhắc lại chuyện trả nợ nữa. Khoản này cũng không đáng kể so với số tiền nợ mà lại vô cùng phù hợp khi bạn đang thiếu tiền tín dụng.

Lúc đó, khi thanh toán xong khoảng tiền tối thiểu này, chúng ta sẽ có một cảm giác nhẹ nhàng như trúc được một cách nặng. Chính cảm giác này sẽ làm cho chúng ta lặp lại hành động nhiều lần.

Nhưng sự thoải mái, nhẹ nhàng này kéo dài sẽ mang đến một hậu quả vô cùng nguy hiểm. Vì việc thanh toán tối thiểu này thật ra chẳng giúp ích cho chúng ta cả mà chỉ khiến chúng ta mất thêm nhiều tiền hơn trong dài hạn.

Nó có thể được hiểu là chúng ta chỉ cần trả trước một khoản tiền nhỏ mỗi tháng nhưng vấn đề là lãi suất sẽ tính trên số tiền còn lại của khoản nợ.

Việc tính lãi sẽ xảy ra khi bạn không thể trả hết số tiền đó trong vòng 45 ngày. Lãi suất trên thẻ tín dụng thường rất cao giao động từ 15% đến 25% mỗi năm.

Đối với một số ngân hàng, lãi suất có thể lên đến 48%/năm nhưng lại được núp bóng dưới một con số nhỏ bé là 4%/tháng.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy đến với 1 ví dụ cụ thể về việc thanh toán tối thiểu:

Giả sử, tháng 4 là sinh nhật của bạn. Và bạn có 1 thẻ tín dụng như sau:

Kỳ sao kê: Từ ngày 1 đến ngày 30 hằng tháng

Thanh toán nợ vào ngày 15, với lãi suất là 4%/tháng, tương đương mức lãi suất là 0,134%/ngày.

Bạn đã cà thẻ tín dụng như sau:

Ngày 1/4 quẹt 5 triệu mua giày

Ngày 10/4 quẹt 10 triệu mua điện thoại

Ngày 25/4 quẹt tiếp 8 triệu bao bạn bè ăn sinh nhật

Ngày 30/4 chốt sao kê và sẽ có 2 trường hợp như sau:

TH1: Thanh toán hết 23 chẹo trước hạn sao kê (15/5) => Không trả thêm lãi, hết nợ.

TH2: Nếu thanh toán số dư tối thiểu là 2 triệu (mức đề xuất của ngân hàng) thì vào ngày 30/5 tiền lãi phạt sẽ được tính như sau:

Lãi của lần quẹt thứ 1: 5 triệu, từ ngày 1/4 – 10/4 (9 ngày)

Lãi của lần quẹt thứ 2: 15 triệu, từ ngày 10/4 – 24/4 (15 ngày)

Lãi của lần quẹt thứ 3: 23 triệu, từ ngày 25/4 – 14/5 (20 ngày)

Lãi sau khi trả nợ tối thiểu: 21 triệu, từ ngày 15/5 – 29/5 (15 ngày)

=> Tổng tiền lãi phải trả được tính theo công thức sau: [(5.000.000 *9) + (15.000.000 *15) + (23.000.000 *20) + (21.000.000 *15)] *0,137% = 1.400.300 (VNĐ)

Và khi chỉ thanh toán số tiền tối thiểu là 2.000.000, trong đó, 1.400.300 là trả tiền lãi, chỉ còn khoảng 600.000 là trừ vào nợ gốc.

Đó là chưa tính đến các chi phí phát sinh khác như phạt quá hạn.

Nợ gốc vẫn còn lại: 23.000.000 – 600.000 = 22.400.000.

Như vậy, nếu tiếp tục chỉ thanh toán tối thiểu như ngân hàng đề xuất, khoản nợ sẽ được kéo dài ra hoặc có thể tăng gấp đôi, gấp 3 nợ gốc ban đầu.

Điều này, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của bạn trong một thời gian dài.

Vì vậy, hãy trả hết khoản nợ tín dụng vào mỗi tháng, trước ngày thanh toán, còn nếu không thể hãy trả nhiều nhất có thể và nhanh chóng thanh toán toàn bộ.