những con số ấn tượng

0
Năm Thành Lập
0
Học Viên
0 +
giờ giảng dạy
0 %
Thực hành đầu tư sau khi học

Học về Tiết kiệm, Thực hành Đầu tư

Học về Tiết kiệm,
Thực hành Đầu tư

Intelligent Money mang trong mình sứ mệnh xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam thịnh vượng hơn thông qua việc quản lý tài chính và đầu tư một cách khôn khéo, thông minh. 

Phát triển "3 trụ cột" của sự thịnh vượng tài chính

Là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đào tạo quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên, người đi làm tại Việt Nam, các khóa học của Intelligent Money sẽ giúp bạn từng bước xây dựng nền tảng tài chính một cách toàn diện dựa trên mô hình “ba trụ cột” của sự thịnh vượng tài chính

Kiếm Tiền

Bạn có các kỹ năng tạo ra giá trị để xây dựng những nguồn thu nhập ổn định. Đây sẽ là nền tảng để bạn có nguồn vốn cho việc tích lũy và đầu tư sau này.

Tích Lũy

Bạn biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm một cách hợp lý để bảo vệ số tiền bạn kiếm được, từ đó vừa đạt được các mục tiêu tài chính (đầu tư, mua nhà, sinh con,…) vừa đảm bảo mức sống tốt cho bản thân và gia đình

Đầu Tư

Khi bạn đã có một khoản tích lũy đủ lớn, việc đầu tư sẽ mang lại cho bạn một nguồn thu nhập bị động, giúp bạn tận dụng sức mạnh lãi kép và nhân rộng số lượng tài sản bạn có được. Việc đầu tư dài hạn còn là một kênh tích lũy và giữ tiền rất tốt cho bạn.

Kiếm Tiền

Bạn có các kỹ năng tạo ra giá trị để xây dựng những nguồn thu nhập ổn định. Đây sẽ là nền tảng để bạn có nguồn vốn cho việc tích lũy và đầu tư sau này.

3 trụ cột
của sự
thịnh vượng
tài chính

Tích Lũy

Bạn biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm một cách hợp lý để bảo vệ số tiền bạn kiếm được, từ đó vừa đạt được các mục tiêu tài chính (đầu tư, mua nhà,…) vừa đảm bảo mức sống tốt cho bản thân và gia đình

Đầu Tư

Khi đã có một khoản tích lũy đủ lớn, việc đầu tư sẽ giúp bạn tận dụng sức mạnh lãi kép và nhân rộng số lượng tài sản bạn có được. Đây sẽ là nền tảng cho sự tự do tài chính của bạn sau này.

INTELLIGENT MONEY TIN RẰNG MỘT NỀN GIÁO DỤC TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH LÀ MỘT NỀN GIÁO DỤC MANG LẠI CHO HỌC VIÊN KIẾN THỨC ĐỒNG THỜI KHẮC SÂU THÓI QUEN TÀI CHÍNH TỐT NHƯ CÓ THÓI QUEN TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ NGAY TỪ KHI CÒN TRẺ

Khám phá khóa học của Intelligent Money

“Đầu tư vào tri thức là khoản đầu tư có lãi suất cao nhất” – Benjamin Franklin

Học viên nói gì về khóa học?

và những lời cảm ơn

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Anh Nguyễn hữu Trí

người sáng lập INTELLIGENT MONEY

Chị nguyễn thị thùy dương

ĐỒNG SÁNG LẬP INTELLIGENT MONEY

ANH LÊ HUY CƯỜNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH INTELLIGENT MONEY

Liên lạc với INTELLIGENT MONEY