Khoá học quản lý tài chính cá nhân và đầu tư cơ bản Intelligent Money giúp bạn xây dựng kế hoạch tài chính để bảo vệ tiền và tạo nguồn thu nhập bị động bền vững.
Khoá học không dạy bạn làm giàu nhanh mà tập trung vào những tư duy và kỹ thuật nền tảng.